studie en masterclass

Academie De WERKER stelt jouw talent centraal.
Een uitdagende deeltijd academie in kunst.

Misschien heb je cursussen gevolgd in jouw discipline, maar wil je meer leren over beeldaspecten die je kunt inzetten om dat wat je voor ogen hebt duidelijker te maken? 
Overwogen nog eens een kunstacademie te volgen?
Of al een kunstacademie gevolgd en op zoek naar inhoudelijke ondersteuning om te blijven groeien als autonoom kunstenaar of als toegepast ontwerper?

 Academie DE WERKER biedt:

 • Een 2-jarige deeltijd Kernstudie
 • Een 1-jarige deeltijd Masterclass
 • Coaching (zie coaching)
 • Modules (zie kunst = doen)

Academie DE WERKER  begeleidt in individuele artistieke ontwikkeling. Er wordt  lesgegeven in Groningen aan de Ossenmarkt. 

zie ook: alg. voorwaarden

lessituatie - werk Marijke van der Linden

kernstudie

Er wordt lesgegeven in de twee basiselementen van ieder kunstwerk; de VORM en de INHOUD.

 • Inhoud gaat over het idee wat je wilt uitdrukken
 • Vorm is de manier waarop het idee verbeeld kan worden

Maak intensief kennis met beeldaspecten en hoe deze toe te passen en maak kennis met methoden van werken, denken, opvattingen, begrippen en presenteren. 
De lessen zijn zo opgebouwd dat theorie wordt toegepast d.m.v. praktische opdrachten die als huiswerk worden meegegeven. Een les bestaat uit een kort theoretisch deel, een korte bespreking van een expositie/actualiteit in de beeldende kunst en uitgebreide besprekingen van het gemaakte werk.
Deze werkbesprekingen hebben een sterk individueel karakter. Je bouwt een fundament voor zelfstandig werken.

Vereisten Kernstudie:

 • Geen vooropleiding vereist, wel nieuwsgierigheid, ambitie
 • Een toelatingsgesprek
 • Interesse in beeldende kunst en de ontwikkelingen daarin
 • Voldoende vaardigheid in een techniek

Praktische informatie Kernstudie: 

 • Het studiejaar loopt van september tot in juni; waarin 24 lessen
 • Lesduur 2,5 uur
 • Kleine multidisciplinaire klassen: minimaal 6,  maximaal 8 deelnemers
 • Praktische uitwerking is zelfstandig en niet tijdens de lessen
 • Een externe gastdocent geeft  jaarlijks feedback op het werk
 • Er is jaarlijks een gastcollege filosofie
 • Na het afronden van het tweede jaar deelname aan de jaarlijkse DE WERKER overzichtsexpositie
 • Na het afronden van de kernstudie wordt een certificaat van deelname uitgereikt
 • Zelfstandig tenminste 4 expositiebezoeken per jaar 
 • Huiswerkbelasting is 6 à 7 uur per week
 • Locatie: Groningen woensdagmiddag start jaar 1 kernstudie
 • Bij voldoende aanmelding start een 2de groep jaar 1 kernstudie op vrijdagochtend 10:00 - 12:30
 • Inschrijving op volgorde van aanmelding
 • Na toelating ontvangt de student het lesrooster voor het studiejaar

Kosten Kernstudie

 • Kosten Kernstudie € 1100,- per studiejaar (excl. BTW)
 • Kosten deelname expositie DE WERKER  € 70,- (excl. BTW)    
 les situatie - werk Ida Schiphouwer

masterclass

Een jaar Masterclass is voor studenten die op zoek zijn naar nascholing op een eerder gevolgde studie. 
Verdieping van en in het werk staat centraal. Tijdens het studiejaar werken studenten aan een zelf-gestelde opdracht(en) 
en aan werk welke tot stand komt n.a.v.  opdrachten. 
Een les bestaat uit een korte beschouwing over een visie van een aan kunst gerelateerd project.
Daarna wordt in uitgebreide intensieve werkbesprekingen, samen met de andere studenten, het tot stand gekomen werk besproken. De werkbesprekingen zijn  individueel gericht.


Vereisten Masterclass:

 • Vooropleiding: afgestudeerd aan academie DE WERKER (Kernstudie)
 • Voor hen met vergelijkbaar niveau is er een toelatingsgesprek 
 • Nieuwsgierigheid, ambitie
 • Interesse in beeldende kunst en de ontwikkelingen daarin

 

 

 

Praktische informatie Masterclass:

 • Het studiejaar loopt van september tot in juni; waarin 12 lessen
 • Lesduur 2,5 uur
 • Kleine klassen: maximaal 6 deelnemers, multidisciplinair
 • Praktische uitwerking is zelfstandig en niet tijdens de lessen
 • Mogelijkheid tot deelname aan de jaar-expositie academie DE WERKER
 • Na het afronden van het jaar wordt een certificaat van deelname uitgereikt
 • Groningen: donderdagmiddag
 • Inschrijving op volgorde van aanmelding
 • Na toelating ontvangt de student het lesrooster voor het studiejaar

Kosten Masterclass:

 • Kosten Masterclass € 675,- per studiejaar (excl. BTW)
 • Kosten deelname jaar-expositie academie DE WERKER € 70,- (excl. BTW)                   
les situatie - Adriaan Keizer