agenda

Vrijdag 24 mei 2019 om 17.00 opent De Werker haar jaarlijkse eindexpositie:

# 10 work in progress

# 9 into the world

# 7 into the world-continued

Deze expositie toont in een gecombineerde tentoonstelling werk van eerste en tweede jaar’s studenten wat tot stand kwam tijdens de 2-jarige Kernstudie en werk van studenten van de masterclass en individuele coaching van  DE WERKER. Deelname aan het inrichten van de expositie is onderdeel van de opleiding. Gastcurator is Maria de Werker.

Deze expositie heeft geen ordening in studiejaar of masterclass. Gekozen is voor een samenstelling naar beeld. Waarbij een samengaan van werken soms voor de hand liggend lijkt te zijn, dan wel soms een ‘tweede blik nodig hebben.

Toelichting
DE WERKER is een kunstopleiding die les geeft in de twee basiselementen van ieder kunstwerk; de VORM en de INHOUD.
• Inhoud gaat over het idee wat je wilt uitdrukken
• Vorm is de manier waarop het idee verbeeld kan worden.

In de kernstudie krijgen studenten tijdens het eerste jaar vooral praktische opdrachten betreffende beeldaspecten zoals o.a. kleur, lijn, vorm compositie. Ook conceptuele aspecten worden onderzocht.
In het tweede studiejaar wordt eigen beeldtaal, inhoud en proces verder ontwikkeld. In een masterclass wordt dit verder uitgediept.

Opening expositie:  24 mei 17:00.
Openingstijden: 24 mei t/m 2 juni wo t/m zo van 13:00 - 17:00.
Zondag 2 juni van 13:00 - tot 16:00

Adres: Stichting WEP - Van Leeuwenhoekstraat 44 - 9727 JJ Groningen
Stichting WEP is een platform voor professionele kunstenaars en vormgevers met een eigen gezicht. Naast atelierruimte biedt WEP regelmatig exposities en evenementen, met een frisse blik op kunst in Groningen.

Jacqueline Oude Grotebevelsborg- z.t.- 2018
 expositie academie  DE WERKER  2018
 expositie DE WERKER opleiding in kunst 2019
 expositie de Werker academie - 2018
expositie academie DE WERKER - 2018
expositie academie DE WERKER - 2018
expositie academie DE WERKER - 2018